Thermografisch onderzoek

Een thermografischsch onderzoek of thermografische inspectie biedt de mogelijkheid om potentiële defecten in elektrotechnische installaties of gebouwen, in een vroeg stadium aan het licht te brengen. Thermografie biedt veel voordelen ten opzichte van een reguliere visuele inspectie en kan een goede aanvulling zijn op andere inspecties.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot

Op deze pagina leest u wat een thermografische inspectie is, wat het belang is van deze inspectie, wie de inspecties mag uitvoeren en wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn.

Wat is een thermografische inspectie?

Een thermografische inspectie is in feite een warmte-scan. Door gebruik te maken van een infraroodcamera, kunnen temperatuurverschillen, defecten en potentiële problemen in een vroeg stadium worden vastgesteld. Thermografie wordt doorgaans vaak toegepast om potentieel brandgevaar op te sporen in elektrotechnische installaties.

Het belang van een thermografische inspectie

Om te procesonderbrekingen te voorkomen dient uw elektrotechnische apparatuur preventief te worden geïnspecteerd. Door mogelijke defecten, potentieel brandgevaar in een vroeg stadium vast te stellen, bent u in staat om tijdig te kunnen anticiperen waardoor onnodig productieverlies voorkomen kan worden.

Een thermografishe inspectie is contactloos en kan worden toegepast wanneer uw elektrotechnische apparatuur in gebruik is. Thermografie kan een stuk sneller worden toegepast dan een reguliere visuele inspectie en brengt beter in kaart waar mogelijke defecten zich bevinden.

In tegenstelling tot een thermografische inspectie, neemt een gebruikelijke visuele inspectie in veel gevallen tijd in beslag. Daarnaast dient ook de gehele productie in sommige gevallen stil te worden gelegd, wat leidt tot kostbaar productieverlies. Een thermografische inspectie biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • In vroeg stadium mogelijke defecten, warmteverschillen vaststellen
  • Inspectie neemt weinig tijd in beslag
  • Kan worden uitgevoerd tijdens gebruik van apparatuur/gebouw
  • Gedetailleerde rapportage (afbeeldingen) van mogelijke problemen
  • Inspectie is contactloos. Geen gevaar op beschadiging apparatuur.

Praktijkrichtlijn NEN-Normen: NPR 8040-1

Thermografisch inspectie maakt vaak onderdeel uit van een E-inspectie conform de NEN-normen. De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8040 van NEN schept helderheid over de rol van infrarood (IR) thermografie bij elektrotechnische inspectie. De richtlijn draagt de titel ‘Inspectiemethode – Beoordelen van de gemeten temperaturen in elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie’. De praktijkrichtlijn beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

De richtlijn gaat uit van voldoende vakbekwaamheid van de inspecteur op het gebied van zowel de thermografie als de elektrotechniek. In de NPR wordt alleen voor vrijwel alle onderdelen van de laagspanningsinstallatie aangegeven welke temperatuur deze volgens de internationale productnormen bij een bepaalde belasting maximaal mogen bereiken. Dit kan met een IR-camera bij een in bedrijf zijnde installatie worden gecontroleerd. Wordt de temperatuur van een bepaald onderdeel in bijvoorbeeld een schakel- en verdeelinrichting te hoog, dan kan de inspecteur vervolgens met zijn conventionele test- en meetapparatuur onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

Met deze NPR 8040-1 als aanvulling op de vele andere elektrotechnische (inspectie) normen wordt IR-thermografie een volwaardige inspectiemethode.

Wie mag een thermografische inspectie uitvoeren?

Een thermografische inspectie mag enkel worden uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde inspecteurs. De inspecteur voert de thermografische inspectie uit en stelt een professionele en betrouwbaar inspectierapport op. In dit rapport kunt u duidelijk terugzien waar eventuele defecten plaatsvinden. Na de inspectie kunt u, indien nodig, maatregelen nemen om de elektrotechnische installatie of het gebouw tijdig te herstellen. Op die manier verkleint u de kans op uitval of brandschade.

Thermografische inspectie aanvragen

Stap 1/2
Stap 2/2
Previous
Next step
Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Wat kost een thermografische inspectie?

Bij het bepalen van de kosten voor een thermografische inspecte wordt er gekeken naar een aantal verschillende factoren. Het aantal verdeelinrichtingen en regelkasten van de te inspecteren locatie wordt berekend om een globale prijs te kunnen vaststellen. Indien deze inspectie onderdeel vormt van een NEN 3140 inspectie zal dit meer kostenefficiënt kunnen worden gerealiseerd.

Prijsopgave aanvragen

Thermografische inspectie aanvragen

Stap 1/2
Stap 2/2
Previous
Next step
Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form