NEN 1010 inspectie

Het doel van deze inspectie is dat een uitbreiding of wijziging van een bestaande installatie moet worden vastgesteld dat de uitbreiding of wijziging voldoet aan de NEN 1010 en aanvullende normen en dat de veiligheid van de bestaande en nieuwe installatie niet nadelig wordt beĂŻnvloed.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot
Wij zijn aangesloten bij

Op deze pagina leest u wat een NEN 1010 inspectie is, wat het belang is van deze inspectie, wie de inspecties mag uitvoeren en wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn.

Wat is een NEN 1010 Inspectie

De NEN 1010 is een opleveringsinspectie die beoordeeld of uw elektrische installatie (of uitbreidingen daarop) is aangelegd volgens de geldende normen en regelgeving. De inspectie is voornamelijk gericht op veiligheid. De NEN 1010 is de Nederlandse richtlijn voor het aanleggen van laagspanningsinstallaties en voor het uitvoeren van inspecties en opleveringen van projecten.

De NEN 1010 is een uitgebreide richtlijn. Het beschrijft onder andere wat de richtlijnen zijn voor controles en metingen, hoe een betrouwbare rapportage opgesteld moet worden en hoe er getoetst kan worden of er is voldaan aan andere eisen van de NEN 1010.

Een NEN 1010 is samengevat

  • De Nederlandse richtlijn voor laadspanningsinsllaties
  • Beoordeling van de aanleg van een elektrische installatie
  • Inspectie omvat controles, metingen en een rapportage

Waarom is een NEN 1010 inspectie belangrijk?

Het is verplicht om de NEN 1010 inspectie uit te voeren. In het bouwbesluit 2012 is een verwijzing naar de NEN 1010 opgenomen dat de NEN 1010 inspectie moet worden toegepast op bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 is afgegeven.

Het is verstandig om de NEN 1010 inspectie te laten uitvoeren door een onafhankelijke inspecteur. Een onafhankelijk inspecteur inspecteert niet vanuit eigen belang maar vanuit het belang van de norm die hij moet toepassen met zijn verantwoordelijkheid. U kunt met een NEN 1010 inspectierapport aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de richtlijn van NEN 1010. U voorkomt mogelijke schade door mogelijke installatiefouten vroegtijdig te constateren.

  • Een NEN 1010 is verplicht in het bouwbesluit
  • Raadzaam om uit te laten voeren door een onafhankelijke inspecteur
  • Verplicht op alle bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 is afgegeven.

Wie mag de NEN 1010 inspectie uitvoeren?

Een NEN 1010 inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een Vakbekwaam persoon. De kennis en kwaliteiten eisen van een vakbekwaam persoon staan beschreven in de NEN 3140 bedrijfsvoering van elektrische installaties. Tesko inspectie beschikt over deze gekwalificeerde inspecteurs. De inspecteur voert de NEN 1010 inspectie uit en stelt een professionele en betrouwbaar inspectierapport op. Na de inspectie kunt u, indien nodig, maatregelen nemen om de elektrotechnische installatie of het gebouw tijdig te herstellen en dat de veiligheid van de bestaande en nieuwe installatie niet nadelig wordt beĂŻnvloed. Door de NEN 1010 te laten uitvoeren door een inspecteur van Tesko Inspecties bent u verzekert van een objectieve inspectie.

Bereid je voor op een NEN 1010 Inspectie met onze handige keuringschecklist

Tesko Inspecties gaat verder. Wij helpen jou met een goede voorbereiding van de keuring zodat jij snel en efficient geholpen bent.
  • Goede voorbereiding
  • Snel en kostenefficient geholpen
Hartelijk dank! U ontvangt u checklist in de mail!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

NEN 1010 inspectie aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oeps! Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw aanvraag.

Kosten NEN 1010 inspectie

Bij het bepalen van de kosten voor een NEN 1010 inspectie wordt er gekeken naar een aantal verschillende factoren. De totale bruto oppervlakte van de te inspecteren locatie wordt berekend om een globale prijs te kunnen vaststellen. Ook wordt er gekeken naar de toepassing van de installatie. Dan denken we aan industriële gebouwen, kantoren of een winkels. Daarnaast kijken we het aantal verdeelinrichtingen die een installatie heeft.

Prijsopgave aanvragen

NEN 1010 inspectie aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form