Scope 12 keuring

De Scope 12 keuring is een cruciale wettelijke beoordeling die specifiek is ontworpen om de integriteit, veiligheid en kwaliteit van zonnestroominstallaties te waarborgen. Met de groeiende trend van zonne-energie zijn bedrijven en particulieren met zonnepanelen steeds meer verplicht om bij hun verzekeraars aan te tonen dat hun installatie volgens de normen correct en veilig is gemonteerd. Enkel een gecrediteerde inspecteur, met uitgebreide ervaring en kennis, is gekwalificeerd om een Scope 12 keuring uit te voeren.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot

Wat houdt een Scope 12 keuring precies in?

Geïnitieerd in 2020, is de Scope 12 inspectieregeling een direct antwoord op de aanhoudende problemen en zorgen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zonnepaneelinstallaties. Deze inspectieregeling heeft twee gedetailleerde inspectiemethoden: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) voor nieuwe of nog niet eerder geïnspecteerde installaties en de Periodieke Inspectie (PI), die elke 3 tot 5 jaar plaatsvindt om consistentie in kwaliteit en veiligheid te garanderen.

 • Check
  De Scope 12 inspectieregeling is een essentiële verplichting sinds 2020.
 • Check
  Zowel de EBI als de PI wordt uitgevoerd door hooggekwalificeerde en gecertificeerde inspecteurs.

Scope 12 keuring aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Waarom een Scope 12 keuring uitvoeren?

De populariteit van zonnepanelen in Nederland en wereldwijd heeft geleid tot een toename in de installatie ervan. Echter, niet alle installaties zijn van optimale kwaliteit, wat kan leiden tot verhoogde risico's zoals brand. De Scope 12 keuring is een rigoureus proces dat deze risico's minimaliseert en tegelijkertijd de duurzaamheid en veiligheid van de PV-installatie waarborgt. Bovendien hebben verzekeraars, die de potentiële risico's begrijpen, vaak een Scope 12 keuring nodig, vooral voor grootschalige installaties met meer dan 50 panelen.

 • Check
  Het is een bewijs van naleving van wettelijke en veiligheidsnormen.
 • Check
  Het zorgt voor een verhoogde bedrijfszekerheid en kan toekomstige schade en kosten voorkomen.
 • Check
  U voorkomt mogelijke schade.

Risico's geïdentificeerd door een Scope 12 keuring

Een grondige Scope 12 keuring kan een breed scala aan risico's identificeren, variërend van directe gevaren zoals brandrisico tot technische problemen zoals defecte componenten, inefficiënte omvormers en slechte bedrading.
 • Check
  Grondige identificatie van potentiële gevaren zoals brandgevaar, defecte componenten en andere technische problemen.
 • Check
  Aanbevelingen en implementatie van noodzakelijke maatregelen voor een veilige en efficiënte installatie.

Stappen tijdens EBI en PI

De EBI, bedoeld voor nieuwe installaties, controleert een zonnestroominstallatie uitvoerig volgens de strikte Scope 12 richtlijnen. De PI, daarentegen, is een regelmatige inspectie, meestal om de 3 tot 5 jaar, die ervoor zorgt dat de installatie gedurende zijn levensduur veilig en efficiënt blijft functioneren.
 • Check
  EBI zorgt voor een grondige initiële beoordeling volgens de normen.
 • Check
  PI waarborgt een consistente kwaliteit en veiligheid over de jaren heen.

Wat wordt gecontroleerd tijdens een Scope 12 keuring?

Tijdens de keuring worden essentiële onderdelen zoals de zonnepanelen zelf, de bedrading, omvormers, bevestigingssystemen en veiligheidsvoorzieningen nauwgezet geïnspecteerd. Deze grondige controle zorgt ervoor dat elk onderdeel van de installatie voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
 • Check
  Uitgebreide controle van alle essentiële componenten van de zonnestroominstallatie.
 • Check
  Algehele beoordeling en aanbevelingen voor de gehele installatie.

Gevolgen van het negeren van een Scope 12 keuring

Het overslaan of negeren van een keuring kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's, zoals een verhoogd brandgevaar. Bovendien kunnen juridische problemen ontstaan als gevolg van niet-naleving van wettelijke of verzekeringsvereisten.
 • Check
  Risico op ernstige incidenten zoals brand.
 • Check
  Juridische gevolgen en mogelijke problemen met verzekeringen.

Veelvoorkomende problemen tijdens een Scope 12 keuring

Tijdens de inspectie kunnen diverse problemen aan het licht komen, zoals beschadigde of inefficiënte zonnepanelen, slechte of verouderde bedrading, en andere technische problemen die de prestaties en veiligheid kunnen beïnvloeden.

Maatregelen na een inspectie

Na een grondige inspectie kunnen defecte of inefficiënte onderdelen worden vervangen. Bovendien kunnen aanvullende maatregelen worden voorgesteld en geïmplementeerd om de algehele veiligheid en efficiëntie van de zonnestroominstallatie te verbeteren.
 • Check
  Aanbevolen acties en maatregelen om geïdentificeerde problemen te verhelpen.

Wie mag een Scope 12 keuring uitvoeren?

Het is essentieel dat alleen SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven met adequaat getraind en bevoegd personeel de Scope 12 keuring uitvoeren. Deze certificering zorgt ervoor dat inspecteurs beschikken over de nodige expertise en kennis voor een grondige en accurate inspectie.

Wat kost een scope 12 keuring?

De kosten van een Scope 12 keuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte, complexiteit en toegankelijkheid van de zonnestroominstallatie. Extra diensten, zoals gedetailleerde rapportages of aanbevolen reparaties, kunnen ook invloed hebben op de uiteindelijke prijs. Desondanks is het een essentiële investering in de veiligheid, efficiëntie en levensduur van de installatie.

Scope 12 inspectie aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form