Scope 12 keuring voor Veilige en Kwalitatieve Zonnestroom installaties

Scope 12 keuring is een wettelijke keuring voor het borgen van de veiligheid kwaliteit van Zonnestroom installaties. Bedrijven ├ęn particulieren met zonnepanelen dienen in de meeste gevallen bij verzekeraars aan te tonen dat de deze installatie goed gemonteerd en veilig is. De scope 12 keuring, mits uitgevoerd door een gecrediteerde inspecteur, borgt de kwaliteit.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot
Wij scoren een 4,4 op Trustpilot
Wij zijn aangesloten bij

Op deze pagina leest u wat een scope 12 keuring inhoudt, waarom je een
scope 12 keuring laat uitvoeren, wie de inspectie mag uitvoeren en welke
kosten hieraan verbonden zijn.

Wat houdt een Scope 12 keuring precies in?

Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroom installatie. De inspectieregeling is in 2020 in het leven geroepen door aanhoudende problemen met de kwaliteit van zonnepaneel installaties. Volgens de Scope 12 richtlijnen zijn er twee verschillende manieren van inspectie:De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Een EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder aan een Scope 12 keuring onderworpen is. Daarna vindt om de 3 tot 5 jaar de Periodieke Inspectie plaats.

 • Scope 12 is sinds 2020 verplicht
 • Zowel de EBI als PI kan door Tesko Inspecties worden uitgevoerd
Scope 12 keuring particulierenScope 12 keuring zakelijk

Scope 12 keuring aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Waarom een Scope 12 keuring uitvoeren?

Door de groeiende populariteit van zonnepanelen, worden steeds vaker installaties van slechte kwaliteit aangelegd. De slechte kwaliteit zorgt ervoor dat het brandrisico groter is, wat geregeld voor brandschade en ander overlast zorgt. Met de Scope 12 keuring regeling wordt dit brandrisico tot het minimum beperkt en kan de veiligheid van de PV-installatie gewaarborgd worden. Daarnaast wordt de Scope 12 keuring vaak verplicht gesteld door verzekeraars bij installaties met meer dan 50 panelen.

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

 • Een Scope 12 keuring is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.
 • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;
 • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te
voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door
een verzekeraar of contractuele verplichting.

Scope 12 keuringHet laten keuren van zonnepanelen conform Scope 12

Welke risico's kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt met een Scope 12 keuring?

Een Scope 12 keuring kan verschillende risico's identificeren, zoals brandgevaar, defecte onderdelen, slechte bedrading, en andere veiligheidsproblemen. Door deze risico's te identificeren, kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid van de installatie te waarborgen.
 • Identificeren van brandgevaar, defecte onderdelen, slechte bedrading en andere veiligheidsproblemen.
 • Nemen van passende maatregelen om de veiligheid van de installatie te waarborgen.

Welke stappen worden genomen tijdens een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en een Periodieke Inspectie (PI)?

Bij een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) wordt de zonnestroominstallatie voor het eerst gecontroleerd volgens de Scope 12 richtlijnen. Hierbij wordt gekeken naar alle aspecten van de installatie om eventuele problemen vast te stellen. Bij een Periodieke Inspectie (PI) wordt de installatie regelmatig gecontroleerd, meestal om de 3 tot 5 jaar, om ervoor te zorgen dat deze nog steeds veilig en goed functioneert.
 • EBI controleert de installatie volgens Scope 12 richtlijnen voor initi├źle beoordeling.
 • PI is een periodieke controle, meestal om de 3 tot 5 jaar, om veiligheid en functionaliteit te waarborgen.

Welke onderdelen en componenten van de zonnenpanelen worden gecontroleerd tijdens een Scope 12 keuring?

Tijdens een Scope 12 keuring worden verschillende onderdelen en componenten van de zonnestroominstallatie gecontroleerd. Dit omvat onder andere de zonnepanelen zelf, de bedrading, de omvormers, de bevestigingssystemen, de aarding en de veiligheidsvoorzieningen.
 • Zonnepanelen, bedrading, omvormers, bevestigingssystemen, aarding en veiligheidsvoorzieningen.
 • Algehele controle van verschillende installatie onderdelen.

Welke mogelijke gevolgen kan het negeren van een Scope 12 keuring hebben, zowel op het gebied van veiligheid als wettelijke naleving?

Het negeren van een Scope 12 keuring kan ernstige gevolgen hebben. Het kan leiden tot een verhoogd risico op brand en andere veiligheidsproblemen. Bovendien kan het niet naleven van de inspectieverplichting resulteren in het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften, wat juridische gevolgen kan hebben.
 • Verhoogd risico op brand en andere veiligheidsproblemen.
 • Mogelijke juridische gevolgen door het niet voldoen aan wettelijke voorschriften.

Wat zijn enkele veelvoorkomende problemen of gebreken die tijdens een Scope 12 keuring kunnen worden ontdekt?

Tijdens een Scope 12 keuring kunnen verschillende problemen of gebreken worden ontdekt. Dit kan vari├źren van beschadigde zonnepanelen, slechte bedrading, defecte omvormers, losse bevestigingen, tot onvoldoende aarding en gebrekkige veiligheidsmaatregelen.
 • Beschadigde zonnepanelen, slechte bedrading, defecte omvormers, losse bevestigingen, onvoldoende aarding en gebrekkige veiligheidsmaatregelen.
 • Identificatie van diverse problemen die de veiligheid en functionaliteit kunnen be├»nvloeden.

Welke maatregelen kunnen worden genomen om eventuele tekortkomingen of gebreken na een inspectie op te lossen?

Na een inspectie kunnen verschillende maatregelen worden genomen om eventuele tekortkomingen of gebreken op te lossen. Dit kan het vervangen van defecte onderdelen, het repareren van bedrading, het verbeteren van de aarding, het versterken van de bevestigingssystemen of het installeren van aanvullende veiligheidsvoorzieningen omvatten.
 • Vervangen van defecte onderdelen, repareren van bedrading, verbeteren van aarding, versterken van bevestigingssystemen en installeren van aanvullende veiligheidsvoorzieningen.
 • Passende acties om ge├»dentificeerde tekortkomingen aan te pakken.
Scope 12 keuring - gebreken na zonnepaneel inspectie oplossenScope 12 keuring - tevreden zakelijke klant

Wie mag een Scope 12 keuring uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en bevoegde medewerkers. Om deze certificatie te behalen beoordeeld een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) het inspectiebedrijf op:
 • Het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
 • De kennis en bekwaamheid van haar medewerkers.

Bij een positieve beoordeling wordt het SCIOS-certificaat aan het inspectiebedrijf verstrekt. Deze beoordeling dient periodiek te worden herhaald om het certificaat te behouden.

Wat kost een scope 12 keuring?

Bij het uitvoeren van een Scope 12 keuring voor een zonnestroominstallatie is het belangrijk om rekening te houden met de kosten die hiermee gemoeid zijn. Deze kosten kunnen vari├źren, afhankelijk van verschillende factoren die van invloed zijn op de inspectie.

Een van de belangrijkste factoren is de grootte van de installatie. Het inspecteren van een grotere zonnestroominstallatie kan meer tijd en middelen vergen, wat kan leiden tot hogere kosten. Daarnaast speelt de complexiteit van de installatie een rol. Installaties met meer complexe configuraties, zoals meerdere omvormers of aangepaste bedrading, kunnen extra inspanning en expertise vereisen, wat de inspectiekosten kan verhogen.

De toegankelijkheid van de installatie is ook van invloed op de kosten. Als de installatie moeilijk te bereiken is vanwege de locatie op het dak of andere beperkingen, kan dit extra tijd en moeite vereisen van de inspecteur, wat weer kan resulteren in hogere kosten.

Daarnaast kunnen eventuele aanvullende diensten die worden geleverd, zoals het opstellen van rapporten of het uitvoeren van aanbevolen reparaties of verbeteringen, de totale kosten van de Scope 12 keuring beïnvloeden. Deze extra diensten zijn vaak afhankelijk van de specifieke behoeften en vereisten van de installatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de kosten van een Scope 12 keuring een investering zijn in de veiligheid en kwaliteit van de zonnestroominstallatie. Door middel van een grondige inspectie kunnen potenti├źle problemen en gebreken worden ge├»dentificeerd en aangepakt, waardoor de risico's op brand of andere veiligheidsproblemen worden geminimaliseerd.

Scope 12 inspectie aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Aanvraag indienen