NEN 3140 keuring elektrisch gereedschap

Het keuren van elektrisch gereedschap volgens de NEN3140 norm. Dat regelen wij van Tesko inspecties haarfijn voor je. Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor het vaststellen of keuringsverplichtingen op arbeidsmiddelen en gereedschappen van toepassing zijn.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot

Op deze pagina leest u wat een NEN 3140 keuring van elektronisch gereedschap is, wat het belang is van deze keuring, wie de keuring mag uitvoeren en welke kost hier aan verbonden zijn.

Wanneer is een NEN 3140 keuring voor mij relevant?

Een NEN 3140 keuring van elektronische gereedschappen is niet altijd relevant voor elke situatie, maar alleen als u aan een van deze punten voldoet:

  • Gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering.
  • De veiligheid hangt af van de manier van installeren.

Waarom moet ik mijn gereedschap NEN 3140 laten keuren?

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met elektrische gereedschappen en andere elektrische arbeidsmiddelen is uitgewerkt in de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risicoanalyse is bepalend voor het interval. In de regel dienen elektrische apparaten jaarlijks te worden gekeurd.

Bewijs van keuring van je Elektronisch Gereedschappen

Ieder elektrisch apparaat wordt bij u of bij ons op locatie getest, doorgemeten en visueel geïnspecteerd op gebreken. Het gekeurde apparaat wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waarop af te lezen valt tot welke datum het apparaat is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde apparaten en per apparaat afzonderlijk een certificaat in pdf-formaat. Indien gewenst kunt u daarnaast een overzichtslijst krijgen.

  • Een NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting
  • Raadzaam om uit te laten voeren door een onafhankelijke inspecteur

Het voordeel van NEN 3140 keuring van gereedschappen door Tesko inspecties

Een keuring van Tesko Inspecties brengt een hoop voordelen met zich mee. Zo kan de keuring bijvoorbeeld plaatsvinden bij u op locatie. Daarnaast kunnen wij, indien nodig, defecte arbeidsmiddelen repareren.

Na keuring ontvangt u van ons een digitaal certificaat en een overzichtslijst volgens de geldende wettelijke regels. 

Wat kost een NEN 3140 Keuring van elektronisch gereedschap?

Bij het bepalen van de kosten voor een NEN 3140 keuring elektrische gereedschappen is afhankelijk van het aantal te keuren gereedschappen, locatie en eventuele additionele wensen. Vraag direct een prijsopgave aan om vrijblijvend inzicht te krijgen in de kosten die gelden voor uw situatie.

Prijsopgave aanvragen

NEN 3140 aanvraag keuren elektronische gereedschappen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form

NEN 3140 aanvraag keuren elektronische gereedschappen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Something went wrong while submitting the form