Scope 10 Keuring

Bij Tesko Inspecties begrijpen we het belang van het handhaven van veilige en betrouwbare elektrische installaties. Daarom bieden wij een gedetailleerde Scope 10 keuring aan, gericht op het versterken van uw vertrouwen in uw elektrische systemen en het verzekeren dat deze voldoen aan de strengste brandveiligheidsnormen.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot

Wat houdt een Brandveiligheidscontrole Scope 10 in?

Brand vormt een potentieel risico voor mens, dier en milieu, met mogelijke ernstige economische gevolgen. Een brand die ontstaat door een elektrische oorzaak kan zich snel verspreiden, waardoor de preventie van brandverspreiding een belangrijk aandachtspunt is binnen Scope 10.

Onze brandveiligheidscontroles van elektrische installaties zijn gebaseerd op vastgestelde eisen voor het inspecteren van elektrisch materieel op brandrisico’s. Deze eisen zijn vastgelegd door de SCIOS-organisatie en volgen specifiek de NTA 8220 normen voor brandpreventie. Elk inspectieplan wordt vooraf zorgvuldig opgesteld, rekening houdend met de unieke specificaties van de installatie.

Elke inspecteur met een SCIOS 10 certificering ondergaat periodieke evaluaties, ten minste elke 18 maanden, om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de verwachte kwaliteitsnormen.

Scope 10 keuring aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oeps! Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw aanvraag.

Waarom kiezen voor een Scope 10 keuring?

SCIOS heeft een regeling geĂŻntroduceerd die vergelijkbaar is met de ISO 9001 certificering. Hierin worden de inspectiemethodiek, de kwalificaties van de inspecteur en de kwaliteitsstandaarden van het inspectiebedrijf vastgelegd. Een grondige Scope 10 brandveiligheidscontrole gaat in op:

  • De materialen waaruit elektrisch materieel bestaat;
  • De oorzaken waardoor elektrisch materieel kan gaan branden;
  • De brandeigenschappen van materiaal in de omgeving van elektrisch materieel;
  • De wijze waarop materiaal in de omgeving van elektrisch materieel kan gaan branden.

Een grondige Scope 10 controle omvat visuele inspecties, metingen en beproevingen, en vereist een diepgaand begrip van bovenstaande aspecten.

Is een SCIOS Scope 10  Keuring Verplicht?

Hoewel de aanwezigheid van Scope 10 niet direct wijst op een wettelijke verplichting, kan het vereist zijn door wetgeving, zakelijke overeenkomsten, verzekeraars of binnen huur- en verhuurovereenkomsten. Als een verzekeraar een Scope 10 keuring voorschrijft, kan het nalaten hiervan leiden tot complicaties bij schadeclaims. Het primaire doel van Scope 10 is het verminderen van brandrisico's door elektrische oorzaken.

Welke onderdelen en componenten worden gecontroleerd tijdens een Scope 10 keuring?

Tijdens een Scope 10 keuring ligt de focus op verschillende vitale onderdelen van een elektrische installatie. Dit omvat inspecties van bekabeling, schakelapparatuur, aardingssystemen, veiligheidsvoorzieningen, omvormers, isolatiemetingen, en een uitgebreide visuele inspectie. Een gedetailleerd rapport wordt verstrekt na de inspectie, waarin alle bevindingen en aanbevelingen worden vermeld.

Wat is het verschil tussen Scope 8 en Scope 10?

Hoewel zowel Scope 10 als Scope 8 inspecties belangrijke veiligheidsaspecten aanpakken, is het belangrijkste verschil dat Scope 10 zich richt op brandveiligheid, terwijl Scope 8 zich focust op arbeidsveiligheid. Scope 10 waarborgt brandveiligheid binnen elektrische installaties, terwijl Scope 8 de veiligheid van werkomgevingen waarborgt met betrekking tot elektrische installaties.

Wat zijn de kosten van een Scope 10 keuring?

De kosten van een Scope 10 keuring kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van de installatie, locatie en specifieke eisen. Voor een gedetailleerde offerte kunt u contact opnemen met een gecertificeerd inspectiebedrijf zoals Tesko Inspecties. Het is belangrijk te onthouden dat een Scope 10 keuring een investering is in de brandveiligheid van uw installatie.
Scope 12 keuring - gebreken na zonnepaneel inspectie oplossenScope 12 keuring - tevreden zakelijke klant

Scope 10 keuring aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oeps! Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw aanvraag.
Aanvraag indienen